Srpski Latinica (Republika Srbija)

WESTERN BALKANS INSTITUTE

Zapadnobalkanski institut (WEBIN) osnovan je 2011. godine u Beogradu kao regionalna organizacija koja podstiče snažniju saradnju zajednica na Zapadnom Balkanu u oblasti odgovarajućih politika, uključujući obrazovanje, zapošljavanje, društvenu inkluziju i javno zdravlje. Kako je 2019. godine došlo do izmena u statutu u skladu sa postignutim rastom i razvojem organizacije, WEBIN ima 4 organizaciona odeljenja: Odeljenje za projekte, Odeljenje za istraživanje i razvoj, WEBIN akademiju za obuke i Odeljenje za javne politike. WEBIN blisko sarađuje sa obrazovnim institucijama iz formalnog i neformalnog sektora uključujući predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske institucije na lokalnom i nacionalnom nivou u Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. WEBIN Akademija za obuke je organizaciono odeljenje zaduženo za stručno obrazovanje i programe obuke uključujući obuke za nastavnike za kontinuirani lični razvoj. Akadenija nudi standardne i prilagođene programe. Ima šest standardnih programa obuke uključujući program „Postani edukator“ (prosečno 50 polaznika po godini), program „Transverzalne sposobnosti“ (prosečno 250 polaznika po godini), „TUTORING“ program za nastavnike-mentore u osnovnim i srednjim školama (prosečno 20 polaznika po godini), „PAPYRUS“ program za podršku nastavnika koji rade u formalnom i neformalnom okruženju sa mladim migrantima i izbeglicama, program „IDEJAKCIJA“ za romske učenike i nastavnike (prosečno 12 polaznika po godini) i dva obrazovna programa za odrasle iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Program „Postani građanin“ uvodi kreiranje javnih politika kao teme od interesa za nastavnike i učenike. WEBIN takođe sprovodi „Meet it“ program za Srbiju koji radi na unapređenju digitalnih sposobnosti nastavnika i učenika u srednjim školama. U proteklih 5 godina, WEBIN se razvio u regionalni centar za obuke, umrežavanje i projektnu saradnju među edukatorima na Zapadnom Balkanu. WEBIN pruža usluge znanja i savetovanja edukatorima iz formalnog sektora na različitim nivoima kada je reč o izgradnji saradnje sa subjektima neformalnog obrazovanja, strateškom planiranju, zagovaranju i strateškoj komunikaciji sa donosiocima odluka, razvoju i sprovođenju projekta, upravljanju finansijama projekta i uključivanju neformalnih metoda učenja i programa u formalne obrazovne programe. WEBIN poseduje jaku sposobnost političke analize i razvojni fokus stečen kroz iskustvo u pisanju i sprovođenju projekata koji okupljaju više partnera, a finansirani su kroz različite EU programe i instrumente kao što su TEMPUS, ERASMUS+ CBHE, Strateško partnerstvo i različite IPA šeme, kao i kroz rad na političkim preporukama, početnim i završnim procenama, kompletima alata i uputstvima za nastavnike i trenere, početnim analizama, itd. Aktivnosti koje podržavaju pristupačnost i uključenost najugroženijih članova društva glavni su cilj WEBIN akcija. Organizacija je registrovana u Srbiji kao neprofitna u skladu sa Zakonom o udruženjima iz 2009. godine. Ima 6 stalno zaposlenih radnika i više od 60 stručnjaka sa kojima je povezana različitim oblicima ugovora. Prosečan broj polaznika po godini je 100.

Jelena Nastic-Stojanovic je osnivač, izvršna direktorka, politička analitičarka i stručnjak u razvoju projekata u WEBIN, nevladinoj organizaciji koja se bavi razvojem saradnje na Zapadnom Balkanu, a nalazi se u Beogradu, u Republci Srbiji. Osim rukovođenja organizacijom, u protekloj deceniji Jelenin spisak vrhunskih projekata uključivao je poduhvate koje je finasirala EU i BMZ, namenjene korisnicima iz regiona Zapadnog Balkana i Južnog Kavkaza (Srbija, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Jermenija, Gruzija i Kosovo*), a koji u velikom obimu (preko milion EUR) izgrađuju kapacitete OCS koje rade sa decom i omladinom, kao i ostalim uključenim zainteresovanim stranama. U ovom svojstvu, delovala je kao regionalni projektni menadžer i predstavnik partnera u Srbiji blisko sarađujući sa donatorima. U proteklih 10 godina razvila je preko 50 projekata koji su bili odobreni za finansiranje na Zapadnom Balkanu, Turskoj i EU. Tokom svih njenih projekata sarađivala je sa mnogobrojnim mladim i starijim, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim stručnjacima iz različitih oblasti i ekonomskih sektora. Jelena ima skustva sa razvijanjem obrazovnih programa i programa obuke, kao i u proceni uticaja projekta na ugrožene grupe (uključujući Rome) kao što su TUTORING i Agripreneur. Kao ToT trener aktivno je podržavala mlade zaposlene kao i odrasle u javnim institucijama kroz njihovo osnaživanje u razvoju i upravljanju projektima i smanjenju jaza između škole i tržišta rada uz pomoć unapređenja mekih veština. Od 2017. godine Jelena je angažovana kao nezavisno spoljnji evaluator u EU Erasmus+ kancelariji u srbiji za procenu projektnih prijava iz oblasti obrazovanja odraslih, stručnog obrazovanja i obuka (VET) i škola (KA1 i KA2 akcije u mobilnosti i strateškim/saradničkim partnerstvima) a od 2020. takođe analizira i odobrava finalne izveštaje finansiranih projekata. Pre priključivanja WEBIN-u, Jelena je bila na poziciji koja podrazumeva razvoj projekata u fondaciji World Vision u Srbiji, radila je i kao mlađi projektni rukovodilac i sertifikovani PMI projektni menadžer u međunarodnoj javnoj konsultanskoj kompaniji HD European Consulting Group gde je razvijala i sprovodila tendere za podršku institucijama iz javnog sektora u Srbiji u izmeni i primeni evropskih legislativnih okvira u sektorima poljoprivrede, turizma, zdravstva i zapošljavanja. Jelena je svoju karijeru započela radom u Delegaciji Evropske komisije u odeljenju za ekonomsku integraciju Srbije gde je učestvovala u analizi napretka države u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, zaštite potrošača i zaštite životne sredine. Poseduje diplomu sa osnovnih i master studija iz oblasti istraživanja evropskih studija , specijalizaciju za evropsku međunarodnu politiku i inostranu pomoć na Fakultetu umetnosti i društvenih nauka Univerziteta u Mastrihtu u Holandiji.

 

Marko Stojanović je stručnjak za obrazovanje, zapošljavanje i OCD i projektni menadžer Akademije za obuke u Zapadnobalkanskom institutu u Beogradu. On je pionir u razvoju politika iz oblasti preduzetničkog obrazovanja i obuka u Srbiji. Sa 11 godina profesionalnog iskustva u projektima razvojne saradnje u Srbiji i Zapadnom Balkanu kroz EU fondove u okviru IPA II, CBC, CBHE i CSF programa, UNDP-a, USAID-a i norveške ambasade i sa 7 godina provedenih u upravljanju malim preduzećima, Marko je stručnjak za razvoj projekata, njihovo sprovođenje i procenu, a takođe je i politički analitičar sa usmerenjem na zapošljavanje mladih (povećavanje zaposlenosti mladih, zatvaranje jaza između obrazovanja i potreba na tržištu rada, kreiranje inovativnih servisa za mlade, kao na primer da im sve bude dostupno na lokalnom nivou uz kombinaciju ALM mera dostupnih ugroženoj omladini uključujući devojke i Rome, itd), učenje i promociju preduzetništva (analiza sprovođenja politike pri učešću OCD u praćenju SBA i promocije preduzetničkog učenja, podršci neformalnom učenju) i na uključivanje Roma (pokretanje Roma koji nisu angažovani u obrazovanju, obukama i zapošljavanju i Roma povratnika, olakšavanje sprovođenja mera za zadržavanje romske dece u školama i prevenciju ranog napuštanja školovanja uključujući rad sa povratnicima i olakšavanje međusektorske saradnje za inkluzivno obrazovanje na lokalnom nivou). Tokom proteklih 5 godina Marko je pružao obuku u upravljanju projektima, mogućnosti finansiranja iz EU, zagovaranju i lobiranju i veštinama koje uključuju preduzetništvo i mogućnost pokretanja biznisa predstavnicima lokalne samouprave, fondacijama, visokoškolskim ustanovama, romskim studentima i mladima kroz program IDEJAKCIJA. Marko ima dve diplome iz ekonomije, sa specijalizacijom za EU i azijsko-pacifički regionalni razvoj. Bio je član nekoliko međusektorskih radnih grupa za preduzetničko obrazovanje, SBA praćenje, razvoj modela učeničke kompanije i volontirao je kao predstavnik srpskog civilnog društva i u ime profesionalnih tela kao što su TEAC tim trenera i Komisija za program učeničkih takmičenja u VET školama. Maternji jezik mu je srpski, ima napredno znanje engleskog i osnove nemačkog.

 

Sanja Kovačević je specijalista za pisanje projekata, kao i istraživač i sprovodilac projekata u Zapadnobalkanskom institutu u Beogradu. Poseduje ogromno iskustvo u polju obrazovanja (od predškolskoh uzrasta do visokog obrazovanja) nakon 19 godina provedenih u procesu obrazovanja dece i omladine na svim obrazovnim nivoima. Pored neposrednog iskustva u procesu obrazovanja, Sanja ima takođe i značajno iskustvo u razvoju studijskih programa, kao i u evaluaciji projektnih predloga i završnih izveštaja u okviru Erasmus+ programa (KA1, KA2, CEEPUS mreže). U okviru nacionalnog poziva za podnošenje Erasmus+ projekata od 2018. pa do danas Sanja je bila angažovana kao spoljni evaluator, pri čemu je imala priliku da procenjuje KA1 (Mobilnost) i KA2 (Strateška partnerstva za školsko obrazovanje, Stručno obrazovanje i obuke, Visoko obrazovanje, Obrazovanje odraslih) projekte, kao i završne izveštaje sprovedenih projekata u okviru KA2 akcije. Takođe je bila redovno angažovana kao CEEPUS evaluator u okviru CEEPUS poziva za 2019,2020,2022. U toku svoje profesionalne karijere pa do sadašnje pozicije obavljala je poslove lektora, urednika, prevodioca i tumača. Ona je takođe autor nekoliko naučnih radova koji se bave promenom paradigme u pogledu učenja/usvajanja jezika. U svojim radovima ona predlaže inovativne pristupe zasnovane na principima celoživotnog učenja i problemskog učenja Njeni prevodi naučnih radova iz oblasti pedagogije objavljeni su u raznim prestižnim naučnim časopisima. Njen lektorski rad je takođe objavljivan. Sanja poseduje master diplomu Engleskog jezika i književnosti, a aktivno komunicira na italijanskom i španskom.

 

Jasmina Radoičić član je WEBIN-a proteklih 6 godina. Pored toga što je član odbora kao predstavnik zaposlenih, ona je i rukovodilac jedinice za unutrašnje poslovanje, zadužena za sklapanje ugovora i sporazuma, tendera, upravljanje finansijama i nabavke. Jasmina je zadužena za odabir i sprovođenje PRAG procedura u nabavkama za projekte PRONANCUL (Adrion) i PLACEMENT (IPA). Takođe je kopresedavajući M&E tima zaduženog za sprovođenje ispitivanja kvaliteta projekta (PQA) u kompleksnim projektima kao što su LANDS, KEY, VIRAL (CBHE), Matching, PLACEMENT (IPA), EMBRACE, CHECKIT, STATUS (E+ strategijska partnerstva). Kao trener WEBIN Akademije za obuke, Jasmina je odgovorna za ubrzane kurseve nabavki i upravljanja finansijama. Jasmina je učestvovala u brojnim projektima koje je finansirala Evropska unija kao trener, stručnjak za nabavke i finansije i menadžer. Jasmina je sertifikovan polaznik obuke za JavaScript programiranje, HTML/CSS, grafičke aspekte veb dizajna i Lean Startup metodologiju. Diplomirala je na Poslovnoj školi u Leposaviću kao stručnjak za elektronsko poslovanje i marketing.