Greek (el-GR)

WESTERN BALKANS INSTITUTE

Το Ινστιτούτο Δυτικών Βαλκανίων (WEBIN) ιδρύθηκε το 2011 στο Βελιγράδι ως περιφερειακός οργανισμός για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών των Δυτικών Βαλκανίων σε σχέση με σχετικές τομεακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της δημόσιας υγείας. Από τις νομοθετικές αλλαγές του 2019 που αντικατοπτρίζουν την επιτευχθείσα οργανωτική ανάπτυξη και ανάπτυξη, το WEBIN διαθέτει 4 οργανωτικά τμήματα: Τμήμα Έργων, Τμήμα Ε&Α, Ακαδημία Εκπαίδευσης WEBIN και τμήμα Δημόσιας Πολιτικής. Το WEBIN συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς παρόχους τόσο στον επίσημο όσο και στον μη τυπικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ σε τοπικό και εθνικό πλαίσιο στη Σερβία, καθώς και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Το WEBIN Training Academy είναι οργανωτικό τμήμα υπεύθυνο για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων κατάρτισης εκπαιδευτικών για αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Παρέχει τυπικά και εξατομικευμένα προγράμματα. Διαθέτει 6 σταθερά προγράμματα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ''Becoming an educator'' (περίπου 50 μαθητές ετησίως), το πρόγραμμα ''Transversal competences'' (περίπου 250 μαθητές ετησίως), το πρόγραμμα ''TUTORING'' για δασκάλους-μέντορες (περίπου 20 μαθητές ετησίως) σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα PAPYRUS που υποστηρίζει εκπαιδευτικούς σε επίσημους και ανεπίσημους χώρους που εργάζονται με νέους μετανάστες και πρόσφυγες, πρόγραμμα «IDEACTION» για μαθητές και δασκάλους Ρομά (περίπου 12 μαθητές ετησίως) και 2 προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στον αγροτουρισμό και την αγροτική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα BECOMING A CITIZEN εισάγει τη χάραξη δημόσιας πολιτικής, τη συμμετοχή και την υπεράσπιση ως θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές. Το WEBIN είναι επίσης πάροχος του προγράμματος MEET IT για τη Σερβία που εργάζεται για την υποστήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων σε δασκάλους και μαθητές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τελευταία 5 χρόνια, το WEBIN εξελίχθηκε σε περιφερειακό κόμβο για εκπαίδευση, δικτύωση και συνεργασία για έργα μεταξύ των εκπαιδευτικών των Δυτικών Βαλκανίων. Το WEBIN παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς επίσημων τομέων σε διαφορετικά επίπεδα σχετικά με την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με οντότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, στρατηγικό σχεδιασμό, υπεράσπιση και στρατηγική επικοινωνία με φορείς λήψης αποφάσεων, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων, διαχείριση χρηματοδότησης έργων και συμμετοχή σε προγράμματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Το WEBIN έχει ισχυρή ανάλυση πολιτικής και εστίαση στην ανάπτυξη που αποκτήθηκε επίσης μέσω της καλής εμπειρίας στη σύνταξη και υλοποίηση έργων πολλών εταίρων που χρηματοδοτούνται μέσω διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ όπως το TEMPUS και το ERASMUS+ ακολουθώντας τις ενημερωτικές πολιτικές και συστάσεις, πολιτικές για την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση, την ανάπτυξη εργαλειοθηκών και εγχειριδίων για δασκάλους και εκπαιδευτές, οδηγιών κ.λπ. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα και την ένταξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας βρίσκονται στον πυρήνα όλων των δράσεων WEBIN. Το WEBIN είναι εγγεγραμμένο στη Σερβία ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός σύμφωνα με τον Νόμο του 2009 για τις Ενώσεις. Διαθέτει 6 μέλη του προσωπικού πλήρους απασχόλησης που απασχολούνται στη Γραμματεία και περισσότερους από 60 συνεργαζόμενους ειδικούς που συνδέονται με διάφορες μορφές συμβάσεων. Ο κατά προσέγγιση αριθμός μαθητών ανά έτος είναι 100.

Η Jelena Nastic-Stojanovic είναι η ιδρύτρια, Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) και senior διαχειρίστρια έργων και αναλύτρια πολιτικής στο WEBIN, μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην αναπτυξιακή συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια και λειτουργεί από ένα γραφείο που βρίσκεται στο Βελιγράδι της Δημοκρατίας της Σερβίας. Εκτός από τη στρατηγική ηγεσία του οργανισμού, την τελευταία δεκαετία ο κατάλογος έργων υψηλής ποιότητας της Jelena περιλαμβάνει προσπάθειες που χρηματοδοτήθηκαν από πολλούς δικαιούχους από την ΕΕ και επιτροπές στις περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και του Νότιου Καυκάσου (Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία, Αρμενία, Γεωργία και Κοσσυφοπέδιο*) σε έργα μεγάλης κλίμακας για την ανάπτυξη ικανοτήτων (πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ) με φορείς που αφορούν παιδιά και νέους καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Υπό αυτή την ιδιότητα, ενήργησε ως περιφερειακή υπεύθυνη έργου εκ μέρους του εταίρου υλοποίησης στη Σερβία, σε στενή συνεργασία με το προσωπικό των δωρητών. Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει πάνω από 50 έργα που κέρδισαν χρηματοδότηση από δωρητές στα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την ΕΕ. Σε όλα τα έργα της, έχει εμπλακεί και συνεργάζεται με πολλούς νέους και ανώτερους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς ειδικούς σε διάφορους κλάδους και τομείς της οικονομίας. Η Jelena έχει προέρχεται από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και έχει εμπειρία στην εκτίμηση επιπτώσεων έργων για ευάλωτες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των Ρομά) όπως το TUTORING και το Agripreneur. Ως εκπαιδεύτρια ToT έχει υποστηρίξει ενεργά τους νέους και το κατώτερο προσωπικό καθώς και τους ενήλικες σε δημόσιους οργανισμούς μέσω της ενδυνάμωσής τους στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων και το κλείσιμο του χάσματος σχολείων-αγοράς εργασίας μέσω της αναβάθμισης των soft skills. Από το 2017 η Jelena εργάζεται ως Εξωτερικός Ανεξάρτητος Αξιολογητής με το γραφείο Erasmus+ της ΕΕ στη Σερβία για την αξιολόγηση προτάσεων έργων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, την ΕΕΚ και τα Σχολεία (δράσεις KA1 και KA2 στην κινητικότητα και στρατηγικές/συνεργασίες) και από το 2020 επίσης στην ανάλυση και έγκριση τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων έργων. Πριν από την ένταξή της στο WEBIN, η Jelena κατείχε τις θέσεις της διαχειρίστριας προγραμμάτων στο ίδρυμα World Vision στη Σερβία, της κατώτερης προγραμματίστριας έργων και της πιστοποιημένης διαχείρισης έργου PMI με τη διεθνή εταιρεία δημοσίων συμβούλων HD European Consulting Group όπου ανέπτυξε και υλοποίησε διαγωνισμούς για την υποστήριξη θεσμών του σερβικού δημόσιου τομέα στη μεταφορά και την εφαρμογή των νομοθετικών πλαισίων της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της υγείας και της απασχόλησης. Η Jelena ξεκίνησε την καριέρα της με μια θέση στο οικονομικό τμήμα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σερβία, όπου συνέβαλε στην ανάλυση της ομάδας σχετικά με την πρόοδο της χώρας στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της γεωργίας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, των καταναλωτών προστασία και προστασία του περιβάλλοντος. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, διαδρομή εξειδίκευσης στην ευρωπαϊκή διεθνή πολιτική και εξωτερική βοήθεια από τη Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ στην Ολλανδία.

 

Ο Marko STOJANOVIĆ είναι ειδικός σε θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και CSO και είναι διευθυντής Project Training Academy στο Ινστιτούτο Δυτικών Βαλκανίων με έδρα το Βελιγράδι. Είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα στη Σερβία. Με 11 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε έργα αναπτυξιακής συνεργασίας που παρέχονται στη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια μέσω κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων IPA II, CBC, CBHE και CSF, USAID, UNDP και πρεσβείας της Νορβηγίας και με 7 χρόνια στη διαχείριση μικρών επιχειρήσεων, ο Marko είναι Ιδιαίτερα επινοητικός διαχειριστής, υπεύθυνος υλοποίησης και αξιολόγησης έργων καθώς και αναλυτής πολιτικής με ιδιαίτερη θεματική εστίαση στην απασχόληση των νέων (αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, κλείνοντας το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών για τη νεολαία, π.χ. one stop shops σε τοπικό επίπεδο με συνδυασμό μέτρων ALM διαθέσιμα για διαφορετικούς ευάλωτους νέους, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών και των Ρομά, κ.λπ.), τη μάθηση και προώθηση της επιχειρηματικότητας (ανάλυση εφαρμογής πολιτικής στη συμμετοχή των ΟΚΠ στην παρακολούθηση της SBA και την προώθηση της επιχειρηματικής μάθησης, την υποστήριξη στη μη τυπική μάθηση) και την ένταξη των Ρομά (ενεργοποίηση Ρομά και παλιννοστούντων, διευκολύνοντας την παροχή πρόληψης και παρέμβασης με μέτρα για τη διατήρηση των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας με τους παλιννοστούντες, τη διευκόλυνση της διατομεακής συνεργασίας για τη συνεκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο). Τα τελευταία 5 χρόνια ο Marko παρέχει εκπαίδευση στη διαχείριση έργων, ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, αναπτύσσοντας προγράμματα δεξιοτήτων εγκάρσιας ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών επιχειρηματικότητας και έναρξης επιχειρήσεων σε εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύματα, ΑΕΙ, φοιτητές Ρομά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη νεολαία μέσω Πρόγραμμα IDEACTION. Ο Μάρκο κατέχει διπλό πτυχίο στα οικονομικά, με εξειδίκευση στην περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ και της Ασίας-Ειρηνικού. Υπήρξε μέλος πολλών διατομεακών ομάδων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής μάθησης, της παρακολούθησης SBA, της ανάπτυξης μοντέλων πολιτικών εταιρειών νεολαίας και του εθελοντισμού εκ μέρους του σερβικού πολιτικού τομέα και επαγγελματικών φορέων, όπως η ομάδα εκπαιδευτών TEACH και ο διαγωνισμός της εταιρείας φοιτητών για σχολεία ΕΕΚ πρόγραμμα. Ο Marko είναι ομιλητής της Σερβίνας με προηγμένες γλωσσικές δεξιότητες στα αγγλικά και βασικά γερμανικά.

 

Η Sanja KOVAČEVIĆ είναι ειδική συγγραφέας προτάσεων, καθώς και ερευνήτρια και υλοποιήτρια έργου στο Ινστιτούτο Δυτικών Βαλκανίων που εδρεύει στο Βελιγράδι. Διαθέτει τεράστια εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης (από την προσχολική ηλικία έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση), καθώς πέρασε 19 χρόνια στη διαδικασία εκπαίδευσης παιδιών και νέων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Εκτός από την παροχή εκπαίδευσης, η Sanja έχει επίσης σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε τριτοβάθμιο επίπεδο, καθώς και στην αξιολόγηση προσφορών έργων και τελικών εκθέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + (δίκτυα KA1, KA2, CEEPUS). Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Erasmus + από το 2018 έως σήμερα, η Sanja έχει δεσμευτεί ως εξωτερική αξιολογήτρια, όπου έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει τα KA1 (Mobility) και KA2 (Strategic Partnerships for School Education, Vocational Education), στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και τελικές εκθέσεις ολοκληρωμένων έργων στο πλαίσιο της Δράσης KA2. Έχει επίσης απασχοληθεί σε τακτική βάση ως αξιολογήτρια CEEPUS κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης του Δικτύου CEEPUS για το 2019, 2020, 2022. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας πριν από την τρέχουσα θέση, εκτέλεσε επίσης καθήκοντα proof-reader, εκδότρια, μεταφράστρια και διερμηνέας. Είναι επίσης συγγραφέας μιας σειράς επιστημονικών εργασιών που ασχολούνται με την αλλαγή του παραδείγματος όσον αφορά την εκμάθηση/απόκτηση γλωσσών. Στις εργασίες της υποστηρίζει καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στις αρχές της δια βίου μάθησης και της μάθησης βάσει προβλημάτων. Μεταφράσεις επιστημονικών εργασιών της στον τομέα της παιδαγωγικής έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδοθεί και το έργο της ως διορθώτριας. Η Sanja είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία και επίσης κατέχει την ιταλική και ισπανική γλώσσα.

 

Η Jasmina RADOIČIĆ ανήκει στο δυναμικό του WEBIN τα τελευταία 6 χρόνια. Εκτός από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, είναι επίσης Προϊσταμένη της Μονάδας Εσωτερικών Λειτουργιών, υπεύθυνη για συμβάσεις και συμφωνίες, Όρους Χρήσης, οικονομική διαχείριση και προμήθειες. Η Jasmina είναι υπεύθυνη για την επιλογή και την εφαρμογή των διαδικασιών προμήθειας PRAG στα έργα PRONANCUL (Adrion) και Placement (IPA). Είναι επίσης πρόεδρος της ομάδας M&E, υπεύθυνη για την υλοποίηση Project Quality Architecture (PQA) σε πολύπλοκα διεθνή έργα όπως LANDS, KEY, VIRAL (CBHE), Matching, Placement (IPA), EMBRACE, CHECKIT, STATUS (E+),Στρατηγικές Συνεργασίες). Ως εκπαιδεύτρια της Ακαδημίας Εκπαίδευσης WEBIN Project, η Jasmina είναι υπεύθυνη για τα μαθήματα σφαλμάτων Προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης. Η Jasmina συμμετείχε σε πολυάριθμα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκπαιδεύτρια, ειδική σε προμήθειες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και διαχειρίστρια. Η Jasmina έχει πιστοποίηση στον Εκπαιδευτικό Προγραμματισμό JavaScript, HTML/CSS, στις Γραφικές πτυχές του Web Design και Lean Startup Methodology. Η Jasmina αποφοίτησε από το Business School Leposavić ως ειδικός στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και το διαδικτυακό μάρκετινγκ.