Srpski Latinica (Republika Srbija)

O projektu

Ovaj projekat je odgovor na izazove i potrebe koji su prepoznati u evropskim društvima, a posebno u školskom obrazovanju. Partneri (Univerzitet u Malagi – Španija, Fondacija Siglo22 – Španija, ACUMEN Trening – Poljska, Inovacione Granice – Grčka, CARDET – Kipar, WEBIN – Srbija, BUPNET - Nemačka) preložili su konkretne akcije i odgovore kako bi podržali i podstakli nastavnike i edukatore da koriste digitalne alate i resurse kako bi razvili kapacitete da pokrenu svoje studente i da se bave društvenim pitanjima i faktorima društvene inkluzije.

Ciljevi

  • Razviti digitalne veštine edukatora kao i kapacitete koji će olakšati dijalog
  • Razviti digitalne kompetencije učenika i pružiti im priliku da izraze misli, mišljenja i ideje koje se tiču trenutnih društvenih fenomena koji izazivaju društvenu isključenost
  • Omogućiti edukatorima da aktivno pribegavaju otvorenom dijalogu
  • Razviti obiman i integrisan vodič za EU praksu i politiku koji će podržati edukatore u korišćenju otvorenog dijaloga u cilju povećanja društvene inkluzije među učenicima/studentima

Trenutne aktivnosti:

  • Pilot testiranje dijaloških blokova (Dialogue Blocks R1) sa 5 edukatora i/ili trenera u svakoj od partnerskih zemalja- Novembar 2022.
  • Održavanje transnacionalne obuke kojoj će prisustvovati predstavnici i edukatori iz svake partnerske zemlje - Januar 2023.

Rezultati projekta biće:

  • eDialogue paket obuka za edukatore i priručnik za implementaciju
  • Platforma za elektronsko učenje & otvoreni obrazovni resursi
  • Zbirka aktivnosti za mlade učenike
  • Vodič kroz EU politike - “Vreme je da progovorimo” (“It’s time to speak up”)

Pratite nas na Fejsbuku ili Instagramu kako biste bili u toku: