Srpski Latinica (Republika Srbija)

WEBIN je želeo da proširi domete projekta i organizuje ME event na severu Srbije, u gradu Novom Sadu, glavnom gradu pokrajine Vojvodine.

Pozvali smo nastavno i nenastavno osoblje iz formalnog obrazovnog konteksta, edukatore iz neformalnog obrazovnog konteksta, rukovodstvo odgovarajućih škola i organizacija te kreatore politike u oblasti školskog obrazovanja. Verujemo da je ovo bio odgovarajući skup zainteresovanih strana za predstavljanje rezultata projekta eDialogue.

  

ME događaj je zamišljen kao kombinacija prezentacije sadržaja i diskusije sa učesnicima. Čini se da su svi intelektualni rezultati bili zanimljivi našoj publici, ali najduža diskusija je bila nakon predstavljanja sadržaja platforme i mogućnosti koje nudi.

Nastavnicima i vaspitačima se dopala ideja da na platformi mogu da razmene iskustva i prakse sa svojim kolegama. Takođe, učesnici su se složili sa iznetim preporukama i sugestijama kada su u pitanju Preporuke politike EU u okviru R4, sa akcentom na srpski kontekst. Smatrali su da je ovaj segment događaja vredan razgovora sa kreatorima politike.

Prema opštem mišljenju prisutnih na ME događaju, učesnici su bili zadovoljni količinom novih i inovativnih rešenja koja su im predstavljena, a većina će pokušati da ih primeni u svojoj praksi a većina će pokušati da ih primeni u svojoj praksi.

Za više informacija posetite našu platformu za e-učenje preko sledećeg linka: http://learning.edialogue.eu/

 

DOKUMENTI SA DOGAĐAJA

Dnevni red