Polski (PL)
Projekt E-Dialogue

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do dialogu i integracji

Spotkania

Aby zapewnić sprawny przebieg projektu i jakość jego wyników, konsorcjum organizuje kilka spotkań. Niektóre z tych spotkań są spotkaniami uzupełniającymi online. Inne to spotkania twarzą w twarz w różnych krajach partnerów.

Rezultaty

Najważniejszym aspektem projektu są jego rezultaty. Te rezultaty, które będą dostępne dla grupy docelowej, nauczycieli szkół średnich, i które konsorcjum opracowuje ciężką pracą, zaangażowaniem i dbałością o wysoką jakość. Kliknij, aby dowiedzieć się, jakie są rezultaty projektu, jego rozwoju i produkcji.

Partnerzy

Mamy zróżnicowane, profesjonalne i lubiące zabawę konsorcjum. Mamy partnerów z różnych krajów europejskich, takich jak Hiszpania, Niemcy, Cypr, Serbia, Polska i Grecja. Poznaj szczegóły dotyczące tych organizacji, ich misje i wizje, czym się zajmują i co mogą zaoferować w projekcie.

Cele

Aby wypracować dobrej jakości rezultaty, projekt eDialog postawił sobie kilka celów. Głównym, i najważniejszym, jest edukacja i wzmocnienie pozycji edukatorów poprzez naukę innowacyjnej metodologii, jaką jest otwarty dialog. Oprócz tego głównego celu są jeszcze inne, szczegółowe i konkretne.

Pozostań na bieżąco!

Jeśli chcesz wiedzieć wszystko, co dzieje się w naszym projekcie, sprawdź nasze aktualności!